Înscrierea în învăţământul primar pentru anul școlar 2017/2018

Școala Gimnazială Prigoria

Comuna Prigoria

Județul Gorj

Tel/Fax: 0253274617

Email: scoala_prigoria@yahoo.com

http://scoalaprigoria.jimdo.com/

Clasa pregătitoare la Şcoala Gimnazială Prigoria, în anul şcolar 2017-2018, va fi organizată în regim simultan atât la şcoala coordonatoare cât şi la structurile arondate.

 

Şcoala dispune de dotările necesare în vederea asigurării unei educaţii de calitate precum şi de personal didactic calificat, cu experienţă.

 

Informaţii privind metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 puteţi gasi accesând secțiunile dedicate de pe paginile web ale MEN sau IȘJ Gorj 

 

„Ziua portilor deschise” - este o activitate de informare si consiliere a părinților în care aceștia, împreună cu copiii sau alte persoane interesate, pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

 

La Școala Gimnazială Prigoria „Ziua porților deschise” se va organiza miercuri, 1 martie 2017, între orele 8:00 și 14:00.

 

 

Alte detalii:

 

Telverde: poate fi apelat numărul    0800816253

 

Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări ale părinților pot fi aflate aici:

 

  

CINE  SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 

   Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâla 31 august 2017, inclusiv.

 

   La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioadaseptembrie-

31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice  atespregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 

     Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate  cu cadrul legal.

 

  

UNDE   ŞI  CUM  SE  FACE  EVALUAREA  PSIHOSOMATI   A COPIILOR?

 

     Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea CJRAE

 

     Evaluarea   se  face  atât  la  sediul   CJRAE,   t  şi  în  diferite   zone  ale judeţului.

 

   Evaluarea se efectuează în perioada 22 februarie- 14 martie.

 

     Evaluarea  se  realizează  de  tre  personalul  de  specialitate   al  CJRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medicide familie, acolo unde este necesar

 

Școala Gimnazială Prigoria este arondată centrului de evaluare psihosomatică ce funcționează pe lângă Liceul Tehnologic Bustuchin. Programările se fac la tel. 0253475121

 

LA CE  UNITATEDE  ÎNVĂŢĂMÂNT  POATE  FI  ÎNSCRIS  UN COPIL?

 

   Părintele poate opta:

 

a.   pentru înscrierea  la şcoala  de circumscripţie- în aceassituaţie, copilul este automat înscris.

 

 

b.  pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie- în aceassituaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

 

 

 

 

 

UNDE  VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 

   La unitatea de învăţământ  la care părintele doreşte înscrierea copilului.

 

     Cererile-tip de înscriere pot fi completate  şi validate direct la unitatea  de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

 

     Cererile-tip de înscriere pot fi completate  şi online, din data de 27 februarie.

 

     După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitateade învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii. Validările se fac pana pe 16 martie 2017

 

 

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 

   Cerere-tip de înscriere

 

   Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 

   Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

 

     Documentul care atesdezvoltarea psihosomatică corespuntoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

 

     Alte documente care să ateste îndeplinirea  criteriilor  generale şi/sau  specifice  (acolo unde este cazul).

 

 

 

CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?

 

     Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

 

A. Prima etapă: 17 martie - 23 martie

 

     22-23 martie:  afişarea  în unităţile  de învăţământ  şi pe site-urile  inspectorarelor şcolare a listei candidatilor inmatriculati, după prima etapă și a locurilor rămase neocupate.

 

B.                   A doua etapă: 23 martie - 13 aprilie

 

     Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere in perioada 24-30 martie, repartizarea  urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

 

  6 aprilie:  afişarea  în  unităţile  de  învăţământ  a listei finale a copiilor înscrişi.

 

 

 

DE UNDE  ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMII?

 

   Din următoarele surse:

 

1)  Internet:  inspectoratele  şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune- Înscrierea în învăţământul primar 2017, care poate fi accesaşi de pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro, din secţiunea similară.

 

2)  Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise.

 

 

3)   De  la  unităţile  de învăţământ  preşcolar,  în  cadrul  întâlnirilor  pentru informarea  şi consilierea părinţilor  copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi,  în anul şcolar 2017 - 2018, în învăţământul primar.

 

 

 

4)  Tel verde : 0800816253

 

  

 

EXISTĂ   SUFICIENTE  LOCURI   PENTRU  COPII   ÎN   CLASA PREGĂTITOARE?

 

 

 

     Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul  de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare  este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

 

  

 

 

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare în anul școlar  2017-2018

Informații detaliate găsiți pe pagina web a IȘJ Gorj accesând butonul alăturat

Această pagină a fost actualizată la data de 23.02.2017 


               

      DEVIZA ȘCOLII:

„O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE”

                              

     VIZIUNEA ȘCOLII:

Instituţie de educaţie, Şcoala Gimnazială Prigoria îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii  dovedind autonomie şi creativitate.

               

  MISIUNEA ȘCOLII:

   Respectând tradiţiile locale şi naţionale precum şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.

          Şcoala Gimnazială Prigoria îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.     

Let’s Do It, Romania!