Așezare


Teritoriul administrativ al comunei Prigoria este situat în partea de est a județului Gorj, la 39 de km de municipiul reședința de județ, Târgu-Jiu și se învecinează la nord-vest cu comuna Bumbești Pitic, la est cu comuna Alimpești și Roșia de Amaradia, la sud cu comuna Albeni și Bustuchin și la vest cu comuna Bengești-Ciocadia.

 

Rețeaua de localități a comunei Prigoria cuprinde satul de centru Prigoria și un număr de 6 sate aparținătoare și anume: Bucșana, Burlani, Calugăreasa, Dobrana, Negoiești și Zorlești, situație care înscrie comuna peste media pe județ de 6,2 sate/comună.

 

Ca atestare documentară, despre satele comunei Prigoria avem referiri în lucrarea „Gorjul istoric și pitoresc" a cercetătorului gorjean Alexandru Ștefulescu. Despre satul Calugăreasa se face mențiune într-un hrisov al lui Vlad Vodă din 3 iunie 1533 (7041) ca moșie a mănăstirii Tismana. Constantin Vodă Brâncoveanu confirmă lui Dumitrașcu stăpânire peste moșia Calugăreasa.

 

Școala Generală Prigoria se află în centrul administrativ al comunei și este școală coordonatoare, având în subordinea sa următoarele structuri: Școala Primară Bucșana, Școala Primară Zorlești, Școala Primară Călugăreasa, Școala Primară Negoiești, Școala Primară Burlani și Grădinița Dobrana.

 

Găsește-ne cu ajutorul hărții!

COORDONATE  GPS:    45°4'12.19"N       23°41'5.45"E


               

      DEVIZA ȘCOLII:

„O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE”

                              

     VIZIUNEA ȘCOLII:

Instituţie de educaţie, Şcoala Gimnazială Prigoria îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii  dovedind autonomie şi creativitate.

               

  MISIUNEA ȘCOLII:

   Respectând tradiţiile locale şi naţionale precum şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.

          Şcoala Gimnazială Prigoria îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.     

Let’s Do It, Romania!