Școala  noastră urmărește:  

 

 • Asigurarea calităţii actului educaţional

 • Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ-participativ, centrat pe elev

 • Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor

 • Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare

 • Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)

 • Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate

 


Resurse materiale:

 

        ·        Săli de grupă: 5

 

        ·        Săli de clasă: 14

 

        ·        Cabinete: 1 (de informatică, cu 11 calculatoare)

 

        ·        Teren de sport: 2

 

        ·        Sala de sport: 1

 

        ·        Biblioteca :1

 

        ·        Microbuz școlar: 1

 

Resurse umane:

 

        o   Cadre didactice: 5 educatoare, 6 invăţători, 10 profesori.

 

        o   Grupe de grădiniţă: 5

 

 • Clase - învățământ primar simultan: 6 clase CP – IV

 • Clase – învățământ gimnazial: 4 clase V-VIII

 

                                                                         

 

   o   Personal conducere: 1 director

 

   o   Personal auxiliar : 1 secretar , 1 contabil

 

   o   Personal nedidactic: 6 îngrijitori

 

 

 

Parteneriate ale grădiniţei si școlii cu :

 

      §  Primăria Prigoria

 

      §  Poliţia Prigoria

 

      §  Cabinetele medicilor de familie

 

    §  BOR – Parohia Prigoria

 

 

 

Școala noastră propune o ofertă educaţională diversificată  în acord cu nevoile individuale si de formare si cu schimbările care au loc în societate.

 

Pe lângă curriculum-ul naţional, unitatea oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, în programele de opţional la:

 

 • Limba engleză

 • Opționale integrate

 • Diverse alte programe opționale  la învățământul preșcolar și primar

  Oferim:

  o   O bună instruire realizată de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor ;

  o   Ore de pregătire suplimentară pentru examene;

  o   Activități extrașcolare oferind posibilitatea de a petrece timpul cât mai plăcut și de a-si forma o vastă cultură generală, de a-și cunoaște județul în care trăiesc și frumusețile patriei noastre;

  o   Burse şcolare:

         - Burse de merit;

         - Burse de studiu:

         - Burse sociale:

  o   Rechizite gratuite;

  o   „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziţionării de calculatoare;

  o   Programul ”Lapte+corn

  o   Transport gratuit

  o   Premii şi diplome pentru elevii merituoşi;

  o   Condiţii moderne de studiu

  o   Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii artistice şi sportive;

  o   Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente;

  o   Monitorizare video 24 din 24 de ore

 


               

      DEVIZA ȘCOLII:

„O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE”

                              

     VIZIUNEA ȘCOLII:

Instituţie de educaţie, Şcoala Gimnazială Prigoria îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii  dovedind autonomie şi creativitate.

               

  MISIUNEA ȘCOLII:

   Respectând tradiţiile locale şi naţionale precum şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.

          Şcoala Gimnazială Prigoria îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.     

Let’s Do It, Romania!